Aktuálně

21.06.2022 NOVÉ WEBOVKY A PŘIHLAŠOVÁNÍ

 
Více

02.05.2022 Den dětí v Baldově světě


Více

02.05.2022 Zakončení kroužků


Více

Fotogalerie

fotofotofotofotofotofoto
fotofotofotofotofotofoto
fotofotofotofotofotofoto
fotofotofotofotofotofoto
Více fotografií

O nás

Historie

V lednu roku 1973 byl založen Městský dům pionýrů a mládeže v Kostelci nad Orlicí. Nově vzniklé organizaci byla přidělena stará budova po školní družině a dětské ordinaci (bývalá Seykorova vila v parku). Budova byla ve značně neutěšeném stavu, proto se začalo jednat o základních opravách, vybavení nábytkem a vybudování ústředního topení, aby dům mohl plnit své poslání. Ředitelkou byla paní Irena Pechová a činnost zahájilo prvních 15 kroužků s 242 dětmi, během roku uspořádala 21 příležitostných akcí. V DDM byla navázána družba s NDR, výměnné letní tábory. V roce 1975 se MěDPM podílí na organizaci národního finále Pionýrské stezky odvahy. Začíná se budovat táborová lokalita v Grimových dolech, kde tábory a soustředění domu probíhají až do roku 1988.

Prostory domu se stále upravují, postupně vzniká fotokomora, klubovna turistů, střelnice v podkroví domu, cvičná kuchyně, elektrotechnická dílna a modelářská dílna. Dostavují se první úspěchy členů kroužků na okresních a krajských soutěžích a přehlídkách (letečtí modeláři, rybáři, dívčí klub, divadelní kroužek). V roce 1987 je domem organizováno, mimo jiné, i republikové kolo II. ligy mládeže v Rybolovné technice. Celkovou práci ve školním roce 1989/90 ovlivnily změny ve společnosti po listopadu 1989. Odpadla metodická činnost na pionýrských skupinách, všichni přivítali možnost plně se věnovat všestranným zájmům dětí. Práce v zájmových útvarech pokračovala beze změn, protože je vždy navštěvovaly děti s určitým zaměřením, bez rozdílu, zda jsou organizovány v pionýru. Došlo také na změna názvu a to na Dům dětí a mládeže. V roce 1989 byla vybudována táborová lokalita v Sopotnici, kde se tábory konají do dnes.

Od 1. srpna 1991 je ředitelkou DDM Blanka Miklová, Irena Pechová odešla do důchodu.

Pokračuje se v úpravách kluboven (počítačová, koutek přírody). Rozvíjí se činnost s mládeží, zaměření na výukové programy pro MŠ, ZŠ, rozšíření programů pro rodiče s dětmi.

V letní činnosti rozšířena nabídka o Expedici Orlice – pro rybáře a Letní tábor pro nejmenší. Od školního roku 1993/94 pracují v DDM pouze dva stálí pedagogičtí pracovníci. V roce 1996 se DDM v Kostelci nad Orlicí stává odloučeným pracovištěm DDM Rychnov nad Kněžnou. Nabídka kroužků a činností se během let mění. V roce 1997-99 byly uspořádány ozdravné pobyty pro rodiče s dětmi v Itálii. V roce 2000 se DDM podílel na průběhu ME v Muškaření, v roce 2003 byl jedním z oblastních koordinátorů postupové soutěže Paragraf 11/55. Stále jsou připravovány a realizovány výukové programy, soutěže pro rodiče s dětmi, výstavy, kurzy, keramické dílny, lyžařská škola a mnoho dalších. Pravidelně se schází Klub maminek. Vyvrcholením celoroční činnosti jsou letní tábory a odborná soustředění.

Od 1.1.2005 je DDM zřízen Zastupitelstvem města Kostelec nad Orlicí jako samostatná příspěvková organizace.

Od 1. srpna 2012 je ředitelkou DDM Mgr. Bc. Petra Hladká, DiS.

 

A CO NOVÉHO?

Od nového školního roku 2012/2013 se můžete těšit na novinky jako například na kroužek horolezectví a lezení na umělé stěně, fotografování, orientační běh, badminton, kondiční plavání, divadélkování, zumbu, taneční kroužky, aranžování a mnoho dalších. Z nabídky letní táborové činnosti potom v příštím roce plánuji tábor pro rodiče s dětmi, příměstský tábor pro předškoláky, hlavní chatkový tábor a putovní vodácký tábor pro náctileté. V zimě nebude chybět lyžařská škola. V průběhu roku poskytnout nabídku tvořivých dílniček se zaměřením na různé techniky, jako je třeba malování na hedvábí, tvoření z fima, dentakryl, pedig, smaltování, scrapování, enkaustika, ubrouskové techniky, z jiného soudku potom bubnování, žonglování, jógu, tance. Nechybět budou víkendové akce, akce pro veřejnost, výstavy, soutěže, přehlídky, besedy, výlety pěšky, na kole a po vodě.

 

Zasílání informací

Odeslat

Kroužky

Kontakt

ddmkostelec@email.cz
+420 773 781 161

Žižkova 367
Kostelec nad Orlicí

mapa

Partneři